SmartDriving

SmartDriving är mötesplatsen för alla trafikanter som värnar om miljön och den egna ekonomin. SmartDriving erbjuder även webbaserade utbildningar i sparsam körning/eco-driving för personbil, lastbil, buss och tjänstebil. 

SmartDriving vänder sig både till professionella yrkesutövare och privatpersoner som är intresserade av att köra Sparsam körning. På portalen kommer det även att finnas möjlighet till att lära sig att köra säkert på ett enkelt sätt.

För att besöka sajten gå in på www.smartdriving.se

Att intresset för ämnesområdet ökar kraftigt är något de flesta är medvetna om. Bränslepriserna stiger och alltfler blir medvetna om att det är viktigt att värna om miljön.

SmartDriving vill på ett lättillgängligt sätt informera och utbilda trafikanter för att få dessa att släppa ut mindre avgaser/föroreningar vid användning av bil, lastbil, buss, husbilar, mc och/eller entreprenadmaskiner. Vi vänder oss till alla berörda parter: företag, föreningar, bilpooler, kommuner, organisationer, privatbilister m.fl.

Vi vill möjliggöra för Er att utbilda personal, kunder och leverantörer i att köra ”smart” och på så sätt bidra till att minska växthuseffekten samt att spara pengar. Privatbilister har även möjlighet att på egen hand ta del av SmartDriving.

Portalen består av två delar:

  • En informationsmötesplats där vi samlat information knuten till sparsam körning
  • En utbildningsdel innehållande moderna mediala utbildningar genom webb-TV för yrkesförare samt privatbilister.

För att se hur utbildningsdelen ser ut, klicka på länken nedan och välj den utbildning som du är intresserad av: Länk: Utbildningar på SmartDriving

För att ta del av hela den teoretiska utbildningen i Sparsam körning måste du beställa en eller flera licenser.