Ecoregistret

Ecoregistret samlar alla företag, kommuner och landsting inom Sverige med adress- och kontaktuppgifter. Uppgifterna visas i samband med sökning eller geografisk bläddring.

Läs mer om Ecoregistret på www.ecoregistret.se

Alla företag, kommuner och landsting i Ecoregistret visas med adress- och kontaktuppgifter. Dessutom visas om respektive organisation bedriver aktivt kvalitetsarbete, miljöarbete och om de kör sparsam körning. Genom att synas i registret sammanförs kunder, det vill säga företag och privatpersoner som förväntar sig ett kvalitets- och miljömässigt ansvarstagande av sina leverantörer, med de företag i närområdet som uppfyller kundens behov. Ecoregistret utgör alltså en kostnadseffektiv plattform för marknadsföring av alla slags företag, kommuner och landsting.

Genom Ecoregistret erbjuds också kostnadseffektiva erbjudanden via partners med syfte att utveckla företagens verksamhet och effektivitet. Ecoregistret saluförs via försäljningspartners.