Produkter

DWM är ett produktbolag som arbetar med digitala produkter som är avsedda att användas via Internet, där det finns en tydlig marknadspotential inom segmentet B2B, där kunderna utgörs av företag, kommuner, landsting och statliga bolag.

DWM har ett antal produkter som DWM oftast erbjuder marknaden tillsammans med samarbetspartners. De samarbetspartners som DWM har är alltid företag och organisationer som är etablerade, har ett gott renomé och ett gediget intresse för respektive produkt, vilket skapar förutsättningar för att generera volymbaserade intäkter, då samtliga produkter har hög skalbarhet.

DWM:s produktstrategi utgår alltid utifrån vad marknaden efterfrågar och där DWM tillgodoser dessa behov genom att lösa de problem marknaden upplever genom att tillhandahålla webbaserade lösningar genom produkter.

Kommande produkter som skall appliceras på marknaden har samma tekniska plattfrom som utgångspunkt och har synergier med befintliga produkter för att kunna nyttja hävstångseffekten genom befintliga kunder och samarbetspartners.

För att ta del av DWM:s produktportfölj, välj någon av produkterna till vänster i menyn. Där kan du kan se vad respektive produkt erbjuder och genom att klicka på länkarna besöka respektive produkts webbplats.