Miljö & kvalitet

Vi har ett väl dokumenterat kvalitetssäkringsprogram, där kvalitet och miljö sätts i fokus och som är specifikt utformat för vår verksamhet.

I vårt kvalitetssystem har vi dokumenterat vårt miljötänkande och miljöpolicy. Vi verkar för att livsmiljön sätts i centrum för vår verksamhet.

I vår planering för företaget ingår att de naturliga kretsloppens utrymme och mångfald främjas. Det är för oss en självklarhet att ha en väl utarbetad miljöplan som strävar efter att nå maximal balans i samverkan med vår natur.

En perfekt balans kan endast uppnås med en medvetenhet som är väl förankrad i organisationen.

Vår verksamhet har en direkt koppling till det aktiva miljöarbetet, då vi förespråkar digitala lösningar istället för fysiska såsom exempelvis pappersprodukter.

Det gäller att få alla medmänniskor att förstå att deras medverkan är oerhört viktig. Inte bara för att det står i media just nu utan för att det är sanningen som kommer att påverka oss alla och som vi vill att man har i åtanke för framtiden. Det finns bara en jord och vi måste sköta om den på bästa möjliga sätt.

Klimatförändringen är ett globalt problem där vi var och en kan påverka. Även små förändringar i vårt dagliga beteende kan hjälpa till att förebygga utsläpp av växthusgaser utan att det påverkar vår livskvalitet. Samtidigt kan vi spara pengar på det!

Vi tänker på kommande generationer - framtiden är vår om vi tar hand om nuet väl!