Om DigitalWebbMedia

DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) är ett publikt aktiebolag. I dagligt tal förkortar vi namnet på företaget till DWM, DWM erbjuder marknaden webbaserade produkter.

Vår målsättning är att bli en större etablerad aktör inom de produktområden vi valt att verka inom. Den långsiktiga målsättningen är att ha samarbetspartners över hela världen så att vi får den lokala anknytning som krävs för att göra lyckade lanseringar på respektive marknad.

Försäljningen av våra produkter företrädesvis genom licensierade samarbetspartners och där vårt gemensamma motto är: Vi sätter alltid våra kunder i centrum!

Affärsidé
DigitalWebbMedia hjälper företag och organisationer att öka sin synbarhet och kunskap på Internet med olika digitala produkter.

Vision
"Alla företag ska ha råd att få kunskap och skapa tillväxt via Internet!"
DigitalWebbMedia ska stimulera utvecklingen för att företag på ett enkelt sätt ska kunna få kunskap och skapa tillväxt genom Internet.

Kort historik
Vi upptäckte att företag saknade en hel del produkter inom den digitala världen som det fanns behov av. År 2007 beslöt vi oss för att fylla dessa behov med produkter. DWM:s produkter grundar sig på gediget arbete med många mantimmar bakom sig. År 2012 har DWM börjat skriva avtal med samarbetspartners som är etablerade även utanför Sverige.

Framtid
DWM ser framtiden an med stor förväntan, DWM har för avsikt att skriva avtal med med stora globala företag och få en språngbrädeeffekt på en världsmarknad.