Styrelse

Gunnar Bäck, Styrelseordförande (född 1940)

Gunnar är civilingenjör, elektro KTH 1966. Gunnar var anställd på ABB sedan 1983 intill pensioneringen 2005. Sedan 1992 har han arbetat åt den svenska ABB-ledningen som Vice President International Market Development, Asia. Gunnar har varit VD och marknadsdirektör för olika ABB-bolag. Han var även med och tog Apple Computer till Sverige 1979. Gunnar har även jobbat hos Siemens och Sony.

Efter sin pension driver han ett bolag som arbetar med trading och konsulttjänster med inriktning Asien.

Anders Bodin, Ordinarie ledamot (född 1962)

Anders är utbildad civilingenjör i teknisk fysik. Anders har sedan 1994 haft olika chefsbefattningar inom stål- och verkstadsindustrin bland annat som produktionschef och avdelningschef.

Anders var även med och startade Sveriges första Internetbolag, Kuai Scandinavia AB, 1994, där verksamheten sedan såldes till en större aktör.

Anders Carlsson, Ordinarie ledamot (född 1975)

Anders har studerat på datalogiprogrammet vid Mälardalens Högskola och har arbetat med utveckling av olika webbaserade produkter såsom portaler, publiceringsverktyg, webbshoppar, information on demand-system och mycket mer sedan lite drygt 10 år tillbaks.

Hans tillgivenhet till datorer grundades före tonåren, och genom alla år av både professionell och hobbybaserad programmering har målet alltid varit att producera så effektiva och resurssnåla program som möjligt, samtidigt som de bibehåller en hög nivå av funktionalitet och användarvänlighet.

Ken Jibréus, Suppleant (född 1942)

Ken är utbildad ingenjör i teknik och även utbildad beteendevetare. Ken har mer än 30 års erfarenhet av ledarskapsutbildning och organisatoriska förändringsprocesser. Ken har varit styrelseledamot i både svenska och utländska bolag. Han har en djup kunskap och förståelse för utveckling av mänskliga resurser i industriell miljö.