Revisor

På årsstämman 2013-06-28 valdes ny revisor. Auktoriserade revisorn Jonas Pettersson på Jonas Pettersson Revision AB i Västerås valdes att bli DWM:s revisor.

Jonas har varit verksam revisor sedan 1996. Han har stor erfarenhet av revision i små och medelstora bolag och även erfarenhet av revision i stora börsnoterade bolag såsom exempelvis ABB och Forma PG. Jonas har även stor erfarenhet av intern kontroll i stora bolag. Han har tidigare arbetat hos större revisionsbolag såsom exempelvis Ernst & Young. Han driver sedan 2008 den egna revisionsbyrån Jonas Pettersson Revision AB.

Läs mer om Jonas Pettersson Revision AB på deras hemsida www.joperevision.se

Tidigare revisorer i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) har varit Nicklas Kullberg hos ÖhrlingsPricewaterhouse Coopers, Stockholm respektive Marita Lyckstedt hos Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB, Västerås.