Kallelse bolagsstämma

Aktieägarna i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ),
org. nr 
556728-2271 kallas härmed till årsstämma.

Datum: 2014-06-30
Tid: 09.00
Plats: Konferensrummet våning 2, Flottiljgatan 83, Västerås

Anmälan till bolagsstämma m m
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införd i den av Euroclear förda aktieboken per torsdagen den 23 juni 2014 samt ha anmält sitt deltagande per 23 juni 2014.

Anmälan kan ske skriftligen under adress DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ), Flottiljgatan 83, 721 31 Västerås, per telefon 021-800 800, per fax 021-800 230, eller per e-post till info@dwm.se.

Klicka här för att ladda hem fullständig kallelse.