Aktieägare

Som de flesta vet har Internetbaserade/molnbaserade produkter en hög skalbarhet, vilket gör att alltfler är intresserade av att investera i aktier i bolag som erbjuder marknaden webbaserade produkter. 

DWM är ett produktbolag som arbetar med digitala produkter som är avsedda att användas via Internet, där det finns en tydlig marknadspotential inom segmentet B2B, där kunderna utgörs av företag, kommuner, landsting och statliga bolag.

Som företag är det vårt mål att förvalta ditt förtroendekapital på ett bra sätt. Vår ambition är att du som aktieägare ska känna dig delaktig i vårt gemensamma bolags utveckling.

DWM är idag ett bolag som har en bra plattform att stå på med etablerade webbaserade produkter. Bolaget har en väl anpassad affärsmodell och ser med stor tillförsikt på sin framtida utveckling i Sverige och övriga världen.

Vi är fast övertygade om att kunna ta tillvara på den efterfrågan som finns på marknaden och hoppas att vi ska ge dig som aktieägare en lönsam och framgångsrik tid framöver!