Digitala produkter

DWM tillhandahåller marknaden digitala produkter där det finns ett uttalat behov från kundgruppen som utgörs av företag, kommuner, landsting och statliga bolag. 

DWM:s försälningsstrategi avseende produkterna är att erbjuda dem till marknaden genom etablerade samarbetspartners, som har ett gediget intresse för respektive produkt, ett gott rykte och som kan bidra till att generera betydande försäljning av DWM:s produkter.

DWM arbetar alltid utifrån vad marknaden efterfrågar och tillgodoser dessa behov genom att lösa de problem marknaden upplever genom att tillhandahålla webbaserade lösningar genom produkter.

Kommande produkter som skall appliceras på marknaden har samma tekniska plattfrom som utgångspunkt och har synergier med befintliga produkter för att kunna nyttja hävstångseffekten genom befintliga kunder och samarbetspartners.

För att läsa mer om DWM:s produkter, klicka på länken i menyn Produkter. Dú kan även läsa mer om produkterna genom att besöka respektive produkts webbplats.