Affärsområden

Vi på DWM delar in vår verksamhet i två olika affärsområden, vilka är följande:

  • Digitala produkter
    De digitala produkter som DWM tillhandahåller marknaden är inriktiktade på försäljning B2B. Samtliga produkter är webbaserade och har hög skalbarhet. För att nyttja skalbarheten maximalt arbetar DWM oftast tillsammans med samarbetspartner för att nå större volymer.

    Samtliga produkter är webbaserade och körs via Internet - tillgängliga dygnet runt, året om. Allt som behövs är en dator med Internetanslutning. Se under länken Produkter.

  • Förvaltning
    DWM äger immateriella tillgångar i form av bland annat domännamn. Dessutom äger och förvaltar DWM sedan augusti 2007 en fastighet, Flygskytten 4 i Västerås, där vi på DWM bedriver vår dagliga verksamhet.

    Fastigheten är belägen i ett attraktivt företagsområde med goda framtidsutsikter med närhet till E18 och Västerås flygplats, vilket vi ser som en optimal placering med tanke på den verksamhet DWM bedriver.